Кирүү
Айыл чарба бөлүмү
Күрп - тоок сымалдуулар түркүмүнүн кыргоолдор тукумундагы куш. Жапайы жана бакма түрлөрү бар. Жапайы күрп АКШ жана Мексикада кездешет. Буту узун, денеси чымыр. Эти жегиликтүү, промыселдик мааниге ээ. Ургаачысы 10-15 жумуртка тууйт.
Күрөң топурак - кургакчыл дарак, бадал, чөп өскөн, сууга жуулбас топурак тиби. Кышы жумшак, жайы салкын кургак субтропик климат шартында түзүлөт. Түндүк Европа, Түндүк Африка, Алдыңкы Азия, Кытай, Индостан жарым аралда, Мексика, Аргентинада жана башка ; м
Күрөн, дат - буудай жана кара буудайдын кеңири таралган дат илдети. Буудайдын жалбырагы менен жалбырак колтугунда саргыч боз же каралжын тактар түшөт. Мындан буудай, буудайык, арпа жана
Күрөк - чарбачылык куралы; күрөктүн жыгачтан жана темирден жасалган түрлөрү бар. Жыгач күрөктүн башы (эни 25 сантиметр) менен сабы (120-130 сантиметр) чогуу (туташ) жасалып, кар, кык жана башка күрөөдө, эгин сапырууда колдонулат.
Күрмөк - дан өсүмдүктөр тукумундагы бир же көп жылдык өсүмдүк; шалынын зыяндуу отоо чөбү. Бийикт. 15-100 сантиметр, жалбырагы катуу өзөктүү жана сызыкчалуу. Аны адеп өнгөндө шалыдан ажыратуу кыйын.