Кирүү
Айыл чарба бөлүмү
Кыргыз кыштык алмасы - алма сорту 1949-жылы Кыргыз ССР илимдер академиясынын Ботаникалык багында Э. 3. Гареев Александр апорту менен америкалык Кинг Денис сортун гибриддештирип чыгарган. Бул сорт 1960-жылы мамлекеттик сыноо мекемесине берилип, 1972-жылы Ч
Кызылча жүктөгүч Кызылча жүктөгүч - казылып, тазаланган кызылчаны транспортко салуучу машина. Мында кол эмгеги аз жумшалып, эмгек өндүрүмдүүлүгү жогорулайт. Кызылча жүктөгүчтүн негизги бөлүктөрү: сузгуч, каршы-терши эки транспортердуу рама, жүктөгүч элева
Кызылча биттери Кызылча биттери - тегиз канаттуулар түркүмүндөгү курт-кумурскалар. Алардын кызылчага зыяндуулары: кызылча бити, кызылча тамыр бити, оранжерея жана маш буурчак биттери. Кызылча же чанактуулар битинин узундугу 2 миллиметрдей, канатсыз же кан
Кызылча - шакардуулар тукумундагы эки жылдык өсүмдүк уруусу. 6 (башка маалымат боюнча 15) түрү Батыш Европа, Батыш Азия, Жер Ортолук деңиз боюнда, Индияда кездешет. Эгилме кызылча кадимки галофит кызылчасынан таралган.
Кызыл топурак - нымдуу субтропик, тропиктик саванна климат шартындагы жазы жалбырактуу токойлуу жерлердин топурак тиби. Кремнезему аз, темир жана алюминий кычкылына бай, кальций, натрий жана башка катиондорго жарды.