Кирүү
Айыл чарба бөлүмү
Кыргызстан айыл чарба институту - К. И. Скрябин атындагы 1933-жылы ачылган. 1937-жылга чейин зооветеринария институту аталып (2 факультет: зоотехния жана ветеринария), 1944-жылы К. И. Скрябиндин ысымы берилген.
Кыргызстан - шабдалы сорту. Кыргыз ССР илимдер академиясынын Ботаника багында чыгарылган. Суукка чыдамдуу, мол түшүмдүү, калың шактуу, жалбырагы чоң, көк жашыл, 6-жылы мөмөлөйт. Мөмөсү ири, сүйрү, орточо салмагы 200 грамм, ширелүү, даамы кычкыл ширин, сен
Кыргыз республикалык асыл тукум чарба бирикмеси - ССРБ МСинин токтомуна ылайык асыл тукум мал өстүрүү жана аны сатуучу Кыргыз республикалык конторасынын базасында 1965-жылы Фрунзе шаарында түзүлгөн.
Кыргыз полигибриди 18 - кант кызылчанын полиплоиддүү гибрид сорту. Рамонь 023 жана Кыргыз 058 сортторун аргындаштыруудан алынган. Жалбырагы тегерек, сабакчасы кыска. 1000 кызылча данынын салмагы 25-30 центнер . Технологиялык сапаты жакшы, заводдон чыккан
Кыргыз мөлтүрү кара өрүк сорту Кыргыз мөлтүрү - кара өрүк сорту. Кыргыз ССР илимдер академиясынын Ботаникалык багында проф. Э. 3. Гареевдин жетекчилиги менен исполин жана вашингтон сортторун чаңдаштыруудан алынган.