Кирүү
Айыл чарба бөлүмү
Аба, айыл чарбасында, аба — жер атмосферасын түзүүчү газдардын аралашмасы. Топуракта, табигый сууда да аба болот.
Аары чарбасы
Аары чарбасы бул — аары чарбасынын бал, мом, прополис, аары уусун, аары сүтүн алуу, өсүмдүктү чаңдаштыруу иштерин жүргүзүүчү тармак. Аары чарбасы — эң байыркы чарбалардын бири.