Кирүү

Буу, жамгыр

Көтөрүлүп деңизден,
Асманга бийик барамын.
Бийиктен кайра түшкөндө,
Өңү кирет талаанын.

Ой-пикирлер