Кирүү

Булут, күн, ай

Эки куланды бир кулан жеп келет
Аркасыны аптапка салып келет.

Ой-пикирлер