Кирүү

Бор жер семирткичтери

Бор жер семирткичтери - курамында бор (В) микроэлементи бар химиялык бирикмелер. Топурактын түрүнө жараша 1 килограмм топурактын составында 1,5-150 миллиграмм бор болот. Бор жер семирткичтери өзүнчө же башка минерал жер семирткичтер менен бирге өсүмдүк өнүп чыкканда же себүү алдында (1 центнер үрөнгө 300-500 грамм) үрөн менен кошо чачылат. Бор жер семирткичтерине бир нече жер семирткич кирет.

Борнодато-лит жер семирткичи - 2-2,5% бору бар бозомтук күкүм. Гектарына 60 килограммдан колдонулат. Бор-магний жер семирткичи (бормагний-сульфат) - боз күкүм, составында 13% бор кислотасы (2,27% бор) жана 14% магний кычкылы болот. Магнийи аз жеңил топуракта колдонулат. Бор суперфосфаты- фосфорлуу жана 0,5 пайызга жакын бор бар жер семирткич. Чачуу өлчөмү фосфорго карата эсептелет. Бура-ак кристалл түрүндөгү күкүм, 11% бору бар, сууда жакшы эрийт, себүү алдында үрөнгө чачылат (1 центнер үрөнгө 0,05- 1% дуу 6-86-8литр). Бор кычкылы -17% бору бар ак кристалл. Негизинен себүү алдында үрөнгө чачылат. Бор жер семирткичтерин өсүмдүктүн физиологиялык өзгөчөлүгүн жана бордун топурактагы өлчөмүн эске алуу менен чачуу керек.

Ой-пикирлер