Кирүү

Биогеоценоз

Биогеоценоз - жер бетинин белгилүү аймагындагы бири-бири менен өз ара зат жана энергия алмашуу аркылуу байланышкан татаал табигый системалардын комплекси. Составдык бөлүктөрү: биоценоз жана жер бетине жакын атмосфера, күн энергиясы, тоо тектер, топурак, суу жана башкалар.

Ой-пикирлер