Кирүү

Асман, жылдыз, күн

Карып калган энеси бар,
Майда сары баласы бар,
Жалгыз көздүү атасы бар,
Муну издеп табыңар.

Ой-пикирлер