Кирүү

Асман, ай, күн, жетиген

Күндө көрдүм дарыя чалкар көлдү,
Эки каз мекен кылып жатыр аны,
Ортосунда жети сары балапаны.

Ой-пикирлер