Кирүү

Ай, күн, күндүн желеси

Бир курсакта эгиз кыз,
Бир жатууга зар болот.
Бир учу кок тирейт,
Бир учу жер тирейт,
Ушуну ким билет?

Ой-пикирлер