Кирүү

Ай, күн, эмчектеги бала

Эки тулпар келе жатат чаң чыгарбай,
Бир карышкыр соруп жатат кан чыгарбай.

Ой-пикирлер