Кирүү

Аба

Бар десе, бар эмес,
Жок десе, жок эмес.

Женил бирок көзгө көрүнбөйт,
Жара чапсаң бөлүнбөйт,
Сууга окшоп төгүлбөйт.

Ой-пикирлер