Кирүү
Эски кичинекей шаарчанын кире бериш жеринде бир бай адамдын заңгыраган үйү бар эле. Үйдүн бакчасында түрдүү-түрдүү гүлдөр өсчү. Жайыңца бакчанын гүлдөрү баш айланта
Токон шаарга барганда заводдо иштеген агасы циркке алпарган эле. Ал аерден эмнелерди гана көрбөдү дейсиң?! Пилден тартып чычканга, удавдан тартып кескелдирикке,
Петр Ивановичтин колуна телеграмма тийгенде, далдырап эмне кылаарын билбей калды. Саамдан кийин эсине келе түштүбү, муунжуүнү бошоп бышак табаймышактабай туруп
Илгери-илгери өткөн заманда бир чал жашаган экен. Карылыктан көзү көрбөй, кулагы укпай, тизелери калчылдап, анча баса албай калыптыр. Тамак ичээрде колдору
Сандыкта пулуң мен элем, Сайраган булбул сен элең, Сандыкта пулуң куурады, Сайраган булбул сулады. Кайкы кулак кара атың, Айды