Кирүү
Тилек эртең менен эрте тура калып, үйдөн атып чыгып эле "КөкОй" делген жашыл мейкинди карап ал май адаты бар. Вир жолу да ошол талаадагылардан мурда ойгоно
Ата-энебиз дайыма бизди түшүнүп, катуу сөз айтышчу эмес. Бирок жаман бир нерсе жасасак, сөзсүз түрдө жаза беришчү. Бир күнү жазында, үйгө толтура капкара алчалар
Илгери-илгери Африкада бир үч бир тууган жашаптыр. Бир күнү алардын атасы өлүптүр. Бир туугандардын улуулары буга М кайгырбаптыр. Эң кичүүсү болсо таң атканга
Жети-сегиз жаштагы, кичинекей бир кыз талаадагы үйдүн мандайыңца өзүнчө кум менен ойноп жаткан. Үйдөгүлөрдүн бардыгы талаага иштегени кетишкен эле. Үйдө жалгыз
Энелер күнүнө мугалимибиз бир үй тапшырмасын берген эле. Апаларыбыздын колдору жөнүндө бир нерселерди жазып, даярдашыбыз керек болчу. Мугалимибиз бул тема жөнүндө