Кирүү
Айылдык бир киши бир күнү падышага белек тартуулагысы келип, бакчасындагы алмуруттан чогултуп алып, жолго чыгат. Сарайдын оозуна келгеңце бекчи аны ичкери такыр
Туулган жерине кетүү үчүн акчага муктаж болгон бир жаш адамга америкалык физик, философ жана мамлекеттик ишмер Бенжемин Франклин ушундай бир кат менен жооп
Тилек эртең менен эрте тура калып, үйдөн атып чыгып эле "КөкОй" делген жашыл мейкинди карап ал май адаты бар. Вир жолу да ошол талаадагылардан мурда ойгоно
Ата-энебиз дайыма бизди түшүнүп, катуу сөз айтышчу эмес. Бирок жаман бир нерсе жасасак, сөзсүз түрдө жаза беришчү. Бир күнү жазында, үйгө толтура капкара алчалар
Илгери-илгери Африкада бир үч бир тууган жашаптыр. Бир күнү алардын атасы өлүптүр. Бир туугандардын улуулары буга М кайгырбаптыр. Эң кичүүсү болсо таң атканга