Кирүү | Катталуу
Оозунан кара ит кирип, сэры ит чыгат. Сары ит кирип, кара ит чыгат. Бул бейжай пенделерге карата багышталат. Ажаан аял-дардын жекече таандык мүнөзүн
Нан тиштетүү (даам сыздыруу). Бул - адамдын актыгын бил үү күбөсү. Аны тиштөө менен ал пенденин тазалыгына ишенүүсү. Нан улук, ыйык нанды адамзат танбайт. Ошон
"Арбак урсун". Оо, о дуйно тарапка карап кеткен маркумдарга эч ким кине кое албайт. Акарат айтпообуз тийиш. Алар менен жүйөөлөшүүгө ылаажы жок. Арбактар
Малды өңү боюнча күтүү. Мында, айрыкча, жылкы малын кан­дай асыроо тууралуу сөз барат. Илгеркилер, байлар жалаң алалуу, каралуу, торулуу, ак боздуу, кашкалуу,
"Кайда барба, Мамайдын көрү". Бул - эң эски макалдардан. Мында оор турмуштун запкысы тууралуу сез болууда. Сыягы улуу-лардын божомолдоолорунда Мамайдын