Кирүү | Катталуу
Опузалоо. Адамдардын табиятында ар кандай мүнөздөр жазыл-ган. Бирок жашоо-турмуштан да үйрөнүүлөр, бирөөлөргө таасир-ленүүлөр, ошолорду жолдоолор да болот.
Ишиңер ийгиликтүү болсун. Албетте, бул - кызуу башталган аракет-кыймылды керген адамдардын алкоосу. Үй салууда, боз уй тигүүдө, кой-эчки кыркып, жылкы куйрук-жалын
Жүйөөлү кеп. Арийне, ата-баба салтында, ар бир элдин аде-бинде, урук, урууларда "кепке кемтик, сөзгө сөлтүк" болбошу үчүн этиет жүрүү, туура жолду багыттоо,
Кийим жарашыгы. Ар бир улуттун кийим-кечек кийүү мада-нияты - кылымдарды жырткан маданият. Ал - ата-бабалардан бери сындан өткөн жарашыгы, кооздугу, адамдардын
Бул - кекенүүдөн келип чыккан оч алуу. Анын айла-амалын тап-такыр кетирүүсү. Адатта, кабанаак иттерге ыргыт-саң, ал ажаандыгы менен ошол ташка жетип, аны тиштейт,