Кирүү
Кыргыздардын мейман күтүү салтындагы бөтөнчөлүгү. Бул эч бир дүйнө жүзүндөгу элдерде болбогон айырмачылыктар. Биринчиден, таанышсыз меймандын кайдан
Күтүүсүз күлкү. Баамдоодо мунун эки жагдайы сезилет. Биринчиден, күлкүчүлөр болот, бир кездеги бирдемелери эси-не кылт этет. Мында ал ак дилде каткыра
Чамгарактап турган кези. Адатта, ит ез айылында, тетен, ез үйүндө, короо жайында, бироолордон анча коркпойт. Ээси тур-ганда келген адамдарга, мал-салга
Маалымкат – бул адамдын иштеген, жашаган жерин, окуусун ж.б. ар түрдүү абалын тастыктоо үчүн жазылган расмий иш кагазы. Ал жарандын ишмердүүлүгүндө кеңири пайдаланылуучу
"Суроосу жарашса, соз айтылат". Адатта, эл арасынан куйма кулактар коп чыккан. Алар - санжыра сандыгын ачкандар, шекердей ангеме сездору аркылуу калк кумарын