Кирүү | Катталуу
Соөмөйү менен ортонунун алдынан башбармак чыгаруу. Бул -терс көрүнүш, өтө одоночулук. Бирөөлөр бирдеме сураса, берейин дештин ордуна: "Ме, аласың", -деп сөөмөйү
"Ажырашаар дос ээрдин арткы кашын сурайт". Туз мааниде түшүнгөндө ээрдин алдында бир гана кашы болот. Ал "бүркүт томого", "уй туяк", "куш баш" өндүү
Жаман катын белгиси. Адамдар ар кандай мүнөздөргө эгедер экендиги белгилүү. Жакшы, жаман, башы оор, момун, кой маарек, жеңил ойлуу, кыялы чукул, айкөл
"Эр тайын тартат". Бул - алкоого, кадырлоого алынуучу на-кыл. Баланы асыроо ичте пайда болгондон баштап, аны багуунун күндөлүктарбиясы башталат. Ойдогудай
Ашынып кетүү. Бул - адамдардагы терс сапаттардан. Ага төмөндөгүлөр себепкер: Биринчиден, ал мансапка, байлыкка, бардардыкка чиренүүсү. Баш-каларды